(429) Postnummer i Zabajkalskij kraj

Se lista över Postnummer i Zabajkalskij kraj
TidszonJakutsktid
Område431 500 km²
Befolkning1,1 miljoner (Fler detaljer)
Manlig befolkning521 582 (47,9 %)
Kvinnlig befolkning568 389 (52,1 %)
Medianålder33,1
Postnummer671436, 672000, 672001 (426 mer)
Riktnummer302
Städer70
PostnummerStadAntal postnummer
672000 - 672028Tjita18
672570 - 672573Novokruchininskiy3
673000 - 673009Petrovsk-Zabaykal’skiy6
673400 - 673403Nertjinsk4
673450 - 673454Baley4
673460 - 673462Chernyshevsk4
673730 - 673732Mogocha3
674500 - 674504Olovyannaya3
674600 - 674603Borzya5
674670 - 674674Krasnokamensk2

(429) Postnummer i Zabajkalskij kraj

PostnummerStadAdministrativ regionStadsbefolkning
671436Zabajkalskij kraj
672000TjitaZabajkalskij kraj308 500
672001TjitaZabajkalskij kraj308 500
672002TjitaZabajkalskij kraj308 500
672003TjitaZabajkalskij kraj308 500
672005TjitaZabajkalskij kraj308 500
672006TjitaZabajkalskij kraj308 500
672007TjitaZabajkalskij kraj308 500
672010TjitaZabajkalskij kraj308 500
672012TjitaZabajkalskij kraj308 500
672014TjitaZabajkalskij kraj308 500
672015Zabajkalskij kraj
672016Zabajkalskij kraj
672018KadalaZabajkalskij kraj
672020Zabajkalskij kraj
672021TjitaZabajkalskij kraj308 500
672022Zabajkalskij kraj
672023KadalaZabajkalskij kraj
672024Zabajkalskij kraj
672025TjitaZabajkalskij kraj308 500
672026KadalaZabajkalskij kraj
672027TjitaZabajkalskij kraj308 500
672028TjitaZabajkalskij kraj308 500
672029Zabajkalskij kraj
672030Zabajkalskij kraj
672032Zabajkalskij kraj
672037Zabajkalskij kraj
672038Zabajkalskij kraj
672039TjitaZabajkalskij kraj308 500
672040TjitaZabajkalskij kraj308 500
672042Zabajkalskij kraj
672043SmolenkaZabajkalskij kraj2 933
672045TjitaZabajkalskij kraj308 500
672049Zabajkalskij kraj
672051Zabajkalskij kraj
672072KadalaZabajkalskij kraj
672090TjitaZabajkalskij kraj308 500
672512SmolenkaZabajkalskij kraj2 933
672513Zabajkalskij kraj
672514Zabajkalskij kraj
672515Zabajkalskij kraj
672516Zabajkalskij kraj
672520Zabajkalskij kraj
672521DomnaZabajkalskij kraj6 576
672522Zabajkalskij kraj
672524Zabajkalskij kraj
672525Zabajkalskij kraj
672526Zabajkalskij kraj
672527Zabajkalskij kraj
672530AtamanovkaZabajkalskij kraj9 053
672535MakkaveyevoZabajkalskij kraj3 922
672540Zabajkalskij kraj
672541Zabajkalskij kraj
672544Zabajkalskij kraj
672545Zabajkalskij kraj
672550Zabajkalskij kraj
672560YablonovoZabajkalskij kraj799
672570NovokruchininskiyZabajkalskij kraj9 391
672572NovokruchininskiyZabajkalskij kraj9 391
672573NovokruchininskiyZabajkalskij kraj9 391
672900Zabajkalskij kraj
673000Petrovsk-Zabaykal’skiyZabajkalskij kraj19 713
673002Petrovsk-Zabaykal’skiyZabajkalskij kraj19 713
673004Petrovsk-Zabaykal’skiyZabajkalskij kraj19 713
673005Petrovsk-Zabaykal’skiyZabajkalskij kraj19 713
673008Petrovsk-Zabaykal’skiyZabajkalskij kraj19 713
673009Petrovsk-Zabaykal’skiyZabajkalskij kraj19 713
673014Zabajkalskij kraj
673015Zabajkalskij kraj
673016Zabajkalskij kraj
673018Zabajkalskij kraj
673020BalyagaZabajkalskij kraj3 559
673021BalyagaZabajkalskij kraj3 559
673025Zabajkalskij kraj
673030NovopavlovkaZabajkalskij kraj4 102
673035Zabajkalskij kraj
673040TarbagatayZabajkalskij kraj2 412
673041Zabajkalskij kraj
673045Zabajkalskij kraj
673051Zabajkalskij kraj
673054Zabajkalskij kraj
673055Zabajkalskij kraj
673060Krasnyy ChikoyZabajkalskij kraj6 824
673071Zabajkalskij kraj
673072Zabajkalskij kraj
673073Zabajkalskij kraj
673074Zabajkalskij kraj
673075Zabajkalskij kraj
673078Zabajkalskij kraj
673200KhilokZabajkalskij kraj10 627
673201KhilokZabajkalskij kraj10 627
673211Zabajkalskij kraj
673212GyrshelunZabajkalskij kraj
673220Zabajkalskij kraj
673222Zabajkalskij kraj
673225Zabajkalskij kraj
673230Zabajkalskij kraj
673235Zabajkalskij kraj
673240Zabajkalskij kraj
673250BadaZabajkalskij kraj5 149
673300KarymskoyeZabajkalskij kraj11 901
673302KarymskoyeZabajkalskij kraj11 901
673310DarasunZabajkalskij kraj7 755
673311DarasunZabajkalskij kraj7 755
673314Kurort-DarasunZabajkalskij kraj3 275
673315Zabajkalskij kraj
673320Zabajkalskij kraj
673325Zabajkalskij kraj
673326Zabajkalskij kraj
673327Zabajkalskij kraj
673331Zabajkalskij kraj
673332Zabajkalskij kraj
673333Zabajkalskij kraj
673335Zabajkalskij kraj
673336Zabajkalskij kraj
673364Zabajkalskij kraj
673365Zabajkalskij kraj
673370ShilkaZabajkalskij kraj14 132
673376KholbonZabajkalskij kraj2 537
673377ArbagarZabajkalskij kraj712
673381Zabajkalskij kraj
673383Zabajkalskij kraj
673384Zabajkalskij kraj
673390PervomayskiyZabajkalskij kraj13 141
673400NertjinskZabajkalskij kraj15 360
673402NertjinskZabajkalskij kraj15 360
673403NertjinskZabajkalskij kraj15 360
673410PriiskovyyZabajkalskij kraj1 578
673411Zabajkalskij kraj
673412Zabajkalskij kraj
673413PriiskovyyZabajkalskij kraj1 578
673414Zabajkalskij kraj
673416NertjinskZabajkalskij kraj15 360
673421Zabajkalskij kraj
673422Zabajkalskij kraj
673423Zabajkalskij kraj
673424Zabajkalskij kraj
673425Zabajkalskij kraj
673426Zabajkalskij kraj
673427Zabajkalskij kraj
673431Zabajkalskij kraj
673432Zabajkalskij kraj
673433Zabajkalskij kraj
673440Zabajkalskij kraj
673441Zabajkalskij kraj
673442Zabajkalskij kraj
673443Zabajkalskij kraj
673444Zabajkalskij kraj
673445Zabajkalskij kraj
673446Zabajkalskij kraj
673447Zabajkalskij kraj
673448Zabajkalskij kraj
673449Zabajkalskij kraj
673450BaleyZabajkalskij kraj13 404
673451BaleyZabajkalskij kraj13 404
673453BaleyZabajkalskij kraj13 404
673454BaleyZabajkalskij kraj13 404
673460ChernyshevskZabajkalskij kraj12 466
673461ChernyshevskZabajkalskij kraj12 466
673462ChernyshevskZabajkalskij kraj12 466
673470Zabajkalskij kraj
673471Zabajkalskij kraj
673475ChernyshevskZabajkalskij kraj12 466
673478Zabajkalskij kraj
673481Zabajkalskij kraj
673482Zabajkalskij kraj
673483Zabajkalskij kraj
673484Zabajkalskij kraj
673485Zabajkalskij kraj
673486Zabajkalskij kraj
673487Zabajkalskij kraj
673488Zabajkalskij kraj
673490Zabajkalskij kraj
673491Zabajkalskij kraj
673492BukachachaZabajkalskij kraj3 372
673496Zabajkalskij kraj
673497Zabajkalskij kraj
673498ZhirekenZabajkalskij kraj3 766
673500SretenskZabajkalskij kraj7 698
673504SretenskZabajkalskij kraj7 698
673510Zabajkalskij kraj
673525Zabajkalskij kraj
673526Zabajkalskij kraj
673530KokuyZabajkalskij kraj7 767
673542Zabajkalskij kraj
673544Zabajkalskij kraj
673545Zabajkalskij kraj
673550Zabajkalskij kraj
673551Zabajkalskij kraj
673552Zabajkalskij kraj
673555Zabajkalskij kraj
673560Zabajkalskij kraj
673561Zabajkalskij kraj
673562Ust’-KarskZabajkalskij kraj1 947
673563Zabajkalskij kraj
673610ShelopuginoZabajkalskij kraj3 416
673612Zabajkalskij kraj
673613Vershino-ShakhtaminskiyZabajkalskij kraj1 633
673620Zabajkalskij kraj
673621Zabajkalskij kraj
673622Zabajkalskij kraj
673623Zabajkalskij kraj
673630Gazimurskiy ZavodZabajkalskij kraj2 358
673632Zabajkalskij kraj
673633Zabajkalskij kraj
673634Zabajkalskij kraj
673635Zabajkalskij kraj
673640Zabajkalskij kraj
673641Zabajkalskij kraj
673642Zabajkalskij kraj
673645Zabajkalskij kraj
673646Zabajkalskij kraj
673730MogochaZabajkalskij kraj12 647
673731MogochaZabajkalskij kraj12 647
673732MogochaZabajkalskij kraj12 647
673740SbegaZabajkalskij kraj23
673741KlyuchevskiyZabajkalskij kraj1 621
673742DavendaZabajkalskij kraj978
673750Zabajkalskij kraj
673754ItakaZabajkalskij kraj431
673765Zabajkalskij kraj
673767Zabajkalskij kraj
673771Zabajkalskij kraj
673775AmazarZabajkalskij kraj2 527
673820TupikZabajkalskij kraj996
673830Zabajkalskij kraj
673840Zabajkalskij kraj
673850Zabajkalskij kraj
674050UletyZabajkalskij kraj6 075
674054DrovyanayaZabajkalskij kraj3 090
674055Zabajkalskij kraj
674060Zabajkalskij kraj
674061Zabajkalskij kraj
674062Zabajkalskij kraj
674063Zabajkalskij kraj
674064Zabajkalskij kraj
674065Zabajkalskij kraj
674070Zabajkalskij kraj
674071Zabajkalskij kraj
674072Zabajkalskij kraj
674073Zabajkalskij kraj
674074Zabajkalskij kraj
674075Zabajkalskij kraj
674081Zabajkalskij kraj
674082Zabajkalskij kraj
674100Verkh-UsugliZabajkalskij kraj
674110Zabajkalskij kraj
674120Zabajkalskij kraj
674123Zabajkalskij kraj
674125Vershino-DarasunskiyZabajkalskij kraj6 451
674130Zabajkalskij kraj
674150CharaZabajkalskij kraj1 974
674153Zabajkalskij kraj
674156Zabajkalskij kraj
674159Novaya CharaZabajkalskij kraj4 365
674160Zabajkalskij kraj
674170KuandaZabajkalskij kraj9 601
674221Zabajkalskij kraj
674230AkshaZabajkalskij kraj3 950
674232Zabajkalskij kraj
674233Zabajkalskij kraj
674234Zabajkalskij kraj
674235Zabajkalskij kraj
674240Zabajkalskij kraj
674241Zabajkalskij kraj
674242Zabajkalskij kraj
674243Zabajkalskij kraj
674244Zabajkalskij kraj
674245Zabajkalskij kraj
674250KyraZabajkalskij kraj4 452
674254Zabajkalskij kraj
674255Zabajkalskij kraj
674260Zabajkalskij kraj
674261Zabajkalskij kraj
674262Zabajkalskij kraj
674263Zabajkalskij kraj
674265Zabajkalskij kraj
674266Zabajkalskij kraj
674267Zabajkalskij kraj
674268Zabajkalskij kraj
674310PriargunskZabajkalskij kraj7 902
674312Zabajkalskij kraj
674313Zabajkalskij kraj
674314Zabajkalskij kraj
674315Zabajkalskij kraj
674316Zabajkalskij kraj
674319Zabajkalskij kraj
674320KlichkaZabajkalskij kraj2 514
674321Zabajkalskij kraj
674325Zabajkalskij kraj
674330Zabajkalskij kraj
674331Zabajkalskij kraj
674332Zabajkalskij kraj
674333Zabajkalskij kraj
674335Zabajkalskij kraj
674340KalgaZabajkalskij kraj3 573
674342Zabajkalskij kraj
674344Zabajkalskij kraj
674345Zabajkalskij kraj
674347Zabajkalskij kraj
674349Zabajkalskij kraj
674350KadayaZabajkalskij kraj1 167
674355Zabajkalskij kraj
674357Zabajkalskij kraj
674359Zabajkalskij kraj
674362Zabajkalskij kraj
674363Zabajkalskij kraj
674364Zabajkalskij kraj
674366Zabajkalskij kraj
674370Nerchinskiy ZavodZabajkalskij kraj3 012
674373Zabajkalskij kraj
674380Zabajkalskij kraj
674381Zabajkalskij kraj
674382Zabajkalskij kraj
674383Zabajkalskij kraj
674384Zabajkalskij kraj
674391Zabajkalskij kraj
674392Zabajkalskij kraj
674470Zabajkalskij kraj
674471Zabajkalskij kraj
674475Zabajkalskij kraj
674480Nizhniy TsasucheyZabajkalskij kraj3 278
674482Zabajkalskij kraj
674483Zabajkalskij kraj
674484Zabajkalskij kraj
674485Zabajkalskij kraj
674490Zabajkalskij kraj
674491Zabajkalskij kraj
674492Zabajkalskij kraj
674494Zabajkalskij kraj
674495Zabajkalskij kraj
674500OlovyannayaZabajkalskij kraj8 247
674501OlovyannayaZabajkalskij kraj8 247
674504OlovyannayaZabajkalskij kraj8 247
674511Zabajkalskij kraj
674515Zabajkalskij kraj
674516Zabajkalskij kraj
674517Zabajkalskij kraj
674518Zabajkalskij kraj
674520Zabajkalskij kraj
674531Zabajkalskij kraj
674532Zabajkalskij kraj
674533Zabajkalskij kraj
674534Zabajkalskij kraj
674535Zabajkalskij kraj
674536Zabajkalskij kraj
674549Zabajkalskij kraj
674550Zabajkalskij kraj
674551Zabajkalskij kraj
674553KalanguyZabajkalskij kraj2 679
674554Zabajkalskij kraj
674600BorzyaZabajkalskij kraj30 421
674601BorzyaZabajkalskij kraj30 421
674602BorzyaZabajkalskij kraj30 421
674603BorzyaZabajkalskij kraj30 421
674607Zabajkalskij kraj
674608Zabajkalskij kraj
674611Zabajkalskij kraj
674613Zabajkalskij kraj
674614Zabajkalskij kraj
674615Zabajkalskij kraj
674616ChindantZabajkalskij kraj
674617СоловьевскZabajkalskij kraj23
674621Zabajkalskij kraj
674622Zabajkalskij kraj
674623Zabajkalskij kraj
674624Zabajkalskij kraj
674625Zabajkalskij kraj
674627Zabajkalskij kraj
674629Zabajkalskij kraj
674631Zabajkalskij kraj
674632Zabajkalskij kraj
674634Zabajkalskij kraj
674635Zabajkalskij kraj
674636Zabajkalskij kraj
674637Zabajkalskij kraj
674638Zabajkalskij kraj
674640Aleksandrovskiy ZavodZabajkalskij kraj2 516
674642Zabajkalskij kraj
674643Zabajkalskij kraj
674644Zabajkalskij kraj
674645Zabajkalskij kraj
674646Zabajkalskij kraj
674647Zabajkalskij kraj
674648Zabajkalskij kraj
674650Zabaykal’skZabajkalskij kraj10 563
674651Zabaykal’skZabajkalskij kraj10 563
674657Zabajkalskij kraj
674658Zabajkalskij kraj
674660DauriyaZabajkalskij kraj4 058
674661Zabajkalskij kraj
674662SmolenkaZabajkalskij kraj2 933
674666Zabajkalskij kraj
674668Zabajkalskij kraj
674670KrasnokamenskZabajkalskij kraj
674673Zabajkalskij kraj
674674KrasnokamenskZabajkalskij kraj
674676Zabajkalskij kraj
674677Zabajkalskij kraj
674680Zabajkalskij kraj
674683Zabajkalskij kraj
674684Zabajkalskij kraj
674686Zabajkalskij kraj
674687Zabajkalskij kraj
674688Zabajkalskij kraj
674689Zabajkalskij kraj
674690Zabajkalskij kraj
674693Zabajkalskij kraj
674695Zabajkalskij kraj
674697Zabajkalskij kraj
674698Zabajkalskij kraj
687000AginskojeZabajkalskij kraj11 491
687200Dul’durgaZabajkalskij kraj6 382
687211Zabajkalskij kraj
687212Zabajkalskij kraj
687213Zabajkalskij kraj
687214Zabajkalskij kraj
687215Zabajkalskij kraj
687216Zabajkalskij kraj
687217Zabajkalskij kraj
687218Zabajkalskij kraj
687219Zabajkalskij kraj
687420MogoytuyZabajkalskij kraj8 420
687432Zabajkalskij kraj
687434Zabajkalskij kraj
687436Zabajkalskij kraj
687450Zabajkalskij kraj
687510OrlovskiyZabajkalskij kraj2 303
687520OrlovskiyZabajkalskij kraj2 303

Demografisk information Zabajkalskij kraj

Befolkning1,1 miljoner
Befolkningstäthet2,53 / km²
Manlig befolkning521 582 (47,9 %)
Kvinnlig befolkning568 389 (52,1 %)
Medianålder33,1
Manlig medianålder30,7
Kvinnlig medianålder35,3
Företag i Zabajkalskij kraj8 335
Befolkning (1975)1 132 334
Befolkning (2000)1 171 238
Befolkningsförändring från 1975 till 2015 -3,7 %
Befolkningsförändring från 2000 till 2015 -6,9 %

Zabajkalskij kraj

Zabajkalskij kraj (Забайкальский край) är en kraj i södra Sibirien i östra Ryssland som bildades genom sammanslagningen av Aginska Burjatien och Tjita oblast 1 mars 2008. Folkmängden är cirka 1,1 miljoner invånare, och den administrativa huvudorten är Tjita. E..  ︎  Zabajkalskij kraj Wikipedia-sida